Beeldcommunicatie & virtueel samenwerken

Beeldcommunicatie & virtueel samenwerken


Algemeen
Face-to-face online communicatie,  biedt zeer veel mogelijkheden en voegt waarde toe aan de
huidige manier van communiceren.
Beeldcommunicatie biedt een natuurlijke mix van verbale én non-verbale communicatie.
Dit draagt bij aan een efficiëntere manier van (samen)werken.

Of het nu....
 • het contact tussen adviseur en klant betreft,
 • tussen medewerkers vanuit welke lokatie maar ook onderling,
 • een multidisciplinair overleg tussen verschillende organisaties,
 • of als onderdeel van educatie en training wordt toegepast.
In een wereld waarin complexe informatieoverdracht tot dusverre  een fysieke afspraak op lokatie altijd noodzakelijk maakte, kan er nu gekozen worden voor een meer 'blended' aanpak.

Blended =  Kunnen kiezen tussen fysieke en virtuele afspraken!
Vanuit praktisch oogpunt én kostenefficiency ontstaan regelmatig afwegingen of weerstanden (óók aan klantzijde), om tijd in te ruimen voor afspraken/face to face contact.

In de regel  reserveer je toch veelal één uur per afspraak in je agenda.
Daarbovenop komt ook nog eens de reistijd, die  regelmatige door files wordt opgerekt.
Uit armoede voer je dan in de auto ‘onveilige’ telefoongesprekken, om nog maar iets aan je verloren tijd te hebben.

In veel voorkomende gevallen kan een online consult een uitkomst bieden, zeker als de telefoon ontoereikend is bijvoorbeeld bij:
 • een presentatie, of gesprek waarbij documenten getoond of bewerkt moeten worden,
 • een terugkerende (sales)meeting,
 • een informatie/voorlichtingsbijeenkomst,
 • een trainings- of coachinggesprek,
 • een brainstormsessie
 • etc.

De oplossing

Met ZOEM (de engine achter Finance Connected) heb je een breed en kwalitatief instrument in handen die beslist de moeite waard is om te onderzoeken want: 
 1. je vergemakkelijkt interne en externe communicatie, waarbij beeldcommunicatie vanaf elke willekeurig device kan worden gedaan inclusief schermdeling (geven van presentaties), collaboratie, chat en recording functionaliteit;
 2. je organiseert eenvoudig Webinars tot 50 deelnemers tegelijkertijd in de standaardoplossing en met de Webinar module  voor zeer grote groepen (tot wel 3.000 deelnemers tegelijkertijd!);
 3. biedt uitbreidingsmogelijkheden voor volledige integratie in eigen omgeving en met Learning Management Systemen (Educatie)
 4. het faciliteren van portalen – hierbij kan het systeem ofwel geïntegreerd worden met bestaande systemen of als losstaand ondersteunende voorziening dienst doen.
 5. …. En dan hebbenwe het nog niet gehad over de pricing, die menig businesscase sluitend kan maken.

Voorbeelden:
Veiligheid
Een regelmatig terugkerende vraag is, hoe het met de veiligheid is gesteld.
De applicatie biedt de mogelijkheid om  beeld, geluid en gedeelde bestanden te versleutelen waardoor de privacy is gewaarborgd. Indien gewenst kunnen de sessies vanuit een eigen datacentrum of private/hybride cloud worden gedaan.